Reference

IZBRANI RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI PROJEKTI EVROPSKIH IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Inteligentna energija Evropa (IEE)                

 • Podpora prenosa direktive o energetski učinkovitosti stavb EPBD: Concerted Action EPBD I, II in III, ENFORCE, TABULA, DATAMINE, Sentro, BUDI, E-Tool, BUILD UP Skills, E-seaP, Come2CoM
 • Zeleno naročanje: Energy Labels, GreenLabelsPurchase, Buy Smart, Buy Smart+
 • Energijska prenova stavb – svetovanje in načrtovanje: REFURB, EffCoBuild, SErENADE, ClearSupport, AFTER
 • Nizkoenergijska gradnja, novi pristopi načrtovanja: KeepCool II, Coolregion, LCC DATA
 • Učinkovita raba energije v neprofitnih večstanovanjskih stavbah: EI-Education, SHARE
 • Učinkovita raba energije v gospodinjstvih: Energy Neighbourhoods2, YAECI
 • Sodobne tehnologije javne razsvetljave (ESOLi) in osebnih vozil (CleanDrive)

Program COST

 • COST C25 – Sustainability of Constructions, COST C23 – L-Cube

Nacionalne raziskave

 • CRP L2-0873 – Optimizirani pristop k načrtovanju trajnostnih ukrepov za ohranjanje objektov zgodovinske in druge stavbne dediščine, financer ARRS, 2008-2010.
 • Primerjalna analiza doseganja parametrov toplotnega ugodja in ocena stroškov vseživljenjskega kroga LCCA, naročnik CBS inštitut, 2006.

IZBRANI ENERGETSKI PREGLEDI (EP), ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI IN LOKALNI ENERGETSKI KONCEPTI (LEK)

 • EP: osnovne šole v občinah Ormož in Domžale, izbrane javne stavbe v občinah Gornja Radgona in Pivka, večstanovanjske stavbe na Jesenicah, objekti zdravilišča Dobrna, stavbe Instituta Jožef Stefan v Ljubljani in Podgorici, izbrane stavbe Inštituta za rehabilitacijo in stare Pediatrične klinike v Ljubljani
 • Študija izvedljivosti za celovito energijsko prenovo v pasivni tehnologiji in projektiranje za dve stavbi vrtca Manka Golarja v Gornji Radgoni
 • LEK: Občina Trebnje, Občina Kamnik, Občina Gorenja vas – Poljane, Mestna občina Ljubljana

ENERGETSKE IZKAZNICE STAVB        

 • Pilotna energetska izkaznica stavbe – več kot 100 izkaznic za različne tipe zasebnih in javnih stavb
 • Priprava strokovnih podlag za Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb
 • Usposabljanje neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic stavb
  po pooblastilu MG RS

STROKOVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO TEHNIČNIH PREDPISOV IN SMERNIC

 • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (2002; PTZURES)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za stanovanjske stavbe za začasne namene (2003)
 • Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (2003)
 • Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (2004)
 • Pravilnik o vzdrževanju stanovanjskih stavb in stanovanj (2004)
 • Pravilnik o osvetlitvi prostorov v stavbah (2004)
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (2007; PURES, PURES 2)
 • Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavbe (2007; PEI)
 • Smernice za obnovo in zamenjavo oken v stavbah kulturne dediščine (2008; naročnik ZVKDS OE LJ)

Comments are closed.