Sodelavci

vodja centra
dr.Marjana Šijanec Zavrl, univ.dipl.inž.grad.
marjana.sijanec@gi-zrmk.si

samostojna referentka
Erika Osolnik
erika.osolnik@gi-zrmk.si

vodja razvoja na področju gradbene fizike
mag. Miha Tomšič, univ.dipl.inž.grad.
miha.tomsic@gi-zrmk.si

vodja projekta
dr. Henrik Gjerkeš, univ.dipl.inž.str.
hrenrik.gjerkes@gi-zrmk.si

vodja dejavnosti pasivne hiše
mag. Miha Praznik, univ.dipl.inž.str.
miha.praznik@gi-zrmk.si

vodja dejavnosti toplotni odziv stavb
Andraž Rakušček, univ.dipl.inž.grad.
andraz.rakuscek@gi-zrmk.si

Primož Krapež, univ.dipl.inž.str.
primoz.krapez@gi-zrmk.si

Mihael Mirtič, univ.dipl.inž.grad.
miha.mirtic@gi-zrmk.si

Marta Skubic, univ.dipl.inž.grad.
marta.skubic@gi-zrmk.si

Luka Zupančič, univ.dipl.inž.grad.
luka.zupancic@gi-zrmk.si

Gašper Stegnar, univ.dipl.inž.grad.
gasper.stegnar@gi-zrmk.si

Comments are closed.