Come2Com

Konvencija županov predstavlja s prostovoljno zavezo občin za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov kakovostno nadgradnjo obveznih lokalnih energetskih konceptov (LEK). Do sedaj je 1980 evropskih občin že pristopilo k tej iniciativi Evropske komisije. V Sloveniji sta podpisnici konvencije dve občini – Ljubljana in Velenje. GI ZRMK je občini Vrhnika v okviru natečaja En.občina 010 podelil nagrado v obliki strokovne podpore pri pristopu h Konvenciji županov.

http://www.gi-zrmk.eu/come2com/

Comments are closed.