Tabula

TABULA je projekt iz sklopa Intelligent Energy Europe, pri katerem se gradi enotna evropska struktura tipologije objektov. Na podlagi enotne strukture bo vsaka država partnerica izdelala svojo nacionalno tipologijo stavb, stavb s podobnimi energijskimi lastnostmi.

Več o projektu na spletni strani www.gi-zrmk.eu/tabula

Comments are closed.