Slovar

LESNI BRIKETI (WOOD BRIQUETTES)

Prešani kosi lesa okrogle oblike izdelani iz ostankov obdelave lesa (žagovine).

LESNI OSTANKI (WOOD WASTE)

Ostanki pri obdelavi lesa.

LESNI PELETI (WOOD PELETS)

Peleti so cilindrične oblike stisnjeni iz žagovine in lesnih oblancev. Uporablja se suh odpadni les iglavcev brez dodanih kemičnih primesi, ki se ga stisne pod močnim pritiskom.

LESNI SEKANCI (WOOD CHIPS)

Lesni sekanci so majhni kosi lesa, veliki do 6 cm. Sekanci so narejeni iz krošenj dreves, vej, debel, lesa slabše kakovosti. Velikost sekancev je odvisna od velikosti kurilne naprave.

Comments are closed.