O PROJEKTU

Namen projekta ESOLi (ang.: Energy Saving Outdoor Lighting) je premagovanje dvomov in ovir glede učinkovitosti in zanesljivosti novih tehnologij, informiranje o možnostih njihove uporabe in preverjanje finančnih modelov za praktično implementacijo. Projekt je usmerjen predvsem v prenos znanja, razvoj inovativnih finančnih mehanizmov in v oblikovanje mreže različnih deležnikov s področja razsvetljave. Končni cilj je tudi na podlagi izvedbe pilotnih projektov sodobne javne razsvetljave pospešiti uvajanje energetsko učinkovitih tehnologij in tako prispevati k zmanjšanju stroškov za energijo in izpustov CO2.

ESOLi ponuja informacije in nasvete lokalnim skupnostim v zvezi z načelnimi in podrobnimi vprašanje o sodobni javni razsvetljavi. Organizirane bodo tematske delavnice in pripravljen katalog primerov dobre prakse. Pomembna izdelka projekta bosta računsko orodje za primerjavo energijskih kazalnikov (benchmarking) in priročnik za oblikovanje razpisne dokumentacije s pripadajočimi tehničnimi podrobnostmi, ki bo v veliko korist pri obveznem izvajanju zelenih javnih naročil. Organizirano bo tudi usposabljanje izvajalcev in upravljavcev cestne razsvetljave. Projektne dejavnosti potekajo v sodelovanju s panožnimi institucijami za standardizacijo in tehnično zakonodajo.

Projekt ESOLi, ki traja od meseca maja 2010 do konca aprila 2013, sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa (ang: Intelligent Energy – Europe), slovensko sodelovanje pri projektu je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarstvo.

ESOLi projektni konzorcij sestavlja 16 partnerjev iz 14 evropskih držav. Koordinator projekta je berlinska agencija za energijo (ang.: Berlin Energy Agency LTD). V projektu sodelujoče države so: Belgija, Bolgarija, Češka, Finska, Nemčija, Irska, Italija, Latvija, Norveška, Poljska, Slovenija, Španija, Švedska in Nizozemska.

Povezava na mednarodno spletno stran projekta ESOLi