O PROJEKTU

Namen projekta EIE ENFORCE je zagotoviti celovito podporo uvedbi energetske izkaznice stavbe, z informacijsko podporo končnim uporabnikom in izdelovalcem energetskih izkaznic. Partnerji projekta so v letu 2010 izdelali nacionalne študije in EU primerjalno študijo stanja prenosa direktive EPBD (na področju energetskih izkaznic), vendar ne z vidika že znanih formalnih korakov temveč upoštevaje tudi vse druge, predvsem neuradne izkušnje (pilotni projekti, dobre in slabe prakse), ki krepijo sposobnost države za vzpostavitev energetskega certificiranja stavb. V projektu poteka oblikovanje mednarodne mreže neodvisnih strokovnjakov, ki bo zagotavljala potrošnikom informacije o energijskih lastnostih in učinkovitosti stavb ter podpirala nacionalno mrežo izdajanja izkaznic in ji utirala pot do uporabnikov izkaznice. V vsaki državi je vzpostavljen klicni center, ki je namenjen vzpostavitvi prvega stika med strankami/občani in izdelovalci izkaznic ter zagotavljanju osnovnih nasvetov o energijski učinkovitosti stavb. V okviru projekta je bilo organizirano dopolnilno ENFORCE usposabljanje o izbranih temah pomembnih za izdelovanje izkaznic, povsem komplementarno uradnemu obveznemu usposabljanju, izdelan pa je tudi Priročnik za povečanje energijske učinkovitosti stavb, ki občanom nudi informacije o URE in OVE.

Projekt EIE ENFORCE, ki traja od septembra 2009 do avgusta 2012, sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, slovensko sodelovanje pri projektu je finančno podprlo Ministrstvo za gospodarstvo. Projekt izvaja konzorcij partnerjev iz petih evropskih držav (Italije, Portugalske, Španije, Grčije in Slovenije), slovenski partner je Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.

Mednarodna spletna stran projekta ENFORCE