USPOSABLJANJA

Dopolnilno strokovno usposabljanje za energetske preglednike

Pomembna naloga projekta ENFORCE je tudi organizacija dopolnilnega strokovnega usposabljanja za energetske preglednike stavb, torej za strokovnjake, ki izvajajo svetovanje na področju URE in OVE v stavbah ter energetske preglede in so zainteresirani tudi za izdelovanje energetske izkaznice stavbe, ko bodo za to vzpostavljeni formalni pogoji.

ENFORCE dopolnilno strokovno usposabljanje je namenjeno manj izkušenim strokovnjakom (arhitektom, gradbenikom, strojnikom, fizikom ipd.), ki sicer formalno izpolnjujejo izobrazbene pogoje za izdelovalca energetskih izkaznic, vendar si želijo pridobiti več specialnih znanj in praktičnih izkušenj, kar bi jim omogočilo bolj kakovostno delo; oziroma strokovnjakom ozko specializiranim na enem področju, ki želijo razširiti svoje poznavanje problematike nizkoenergijske gradnje. 

Dopolnilno strokovno usposabljanje je v Sloveniji potekalo od 3.10. do 14.10.2011. Usposabljanje je v poslovni stavbi Cubis v Šenčurju izvajal GI ZRMK. Tematika usposabljanja je bila razdeljena na deset strokovnih modulov:

  • Energetsko učinkovita gradnja in energetsko svetovanje;
  • Zakonodaja, kako do učinkovite gradnje ali sanacije stavb?
  • Koncepti energijsko učinkovite gradnje in prenove, primeri;
  • Toplotna zaščita, stavbno pohištvo;
  • Zakonodaja, izračun energijskih kazalnikov;
  • Sodobni sistemi za generacijo toplote in hladu;
  • Ogrevanje in priprava tople vode-sistemi;
  • Hlajenje in prezračevanje, klimatizacija, elektrika in razsvetljava;
  • Računsko vrednotenje, nadzor, ekonomska upravičenost;
  • Optimiranje energijske učinkovitosti stavb.

Predavanja, izvedena s strani uveljavljenih predavateljev iz Fakultete za strojništvo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarstvo, Inštituta Jožef Štefan, Eko sklada, mreže Ensvet, GI ZRMK ter drugih podjetij in agencij, ki se uspešno spopadajo z obravnavano tematiko, smo popestrili z vodenima ogledoma nizkoenergijskega stanovanjskega objekta Jelovica ter poslovnega objekta Cubis.

Udeležencem ENFORCE usposabljanja je bila v preverbo njihove strokovnosti predana tudi zaključna naloga – Izračun energijskih kazalnikov stavbe za energetsko izkaznico za dve stanovanjski stavbi. Poleg izpolnitve vseh formalnih pogojev (arhitekturna ali tehnična smer izobrazbe vsaj 1.bolonjske stopnje ali po starem šolskem sistemu najmanj visokošolski strokovni program – 6/2 raven ter vsaj 5 let delovnih izkušenj), velja uspešno opravljena naloga kot vstopnica v ENFORCE mrežo energetskih preglednikov. Sprejem v mrežo bo odobril tudi delujoči petčlanski ENFORCE nacionalni strokovni odbor.

Obvezno usposabljanje za izdelovalce energetskih izkaznic stavb

Usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic stavb bo v obdobju prvih treh let izvajal GI ZRMK.  Več informacij je dostopnih na: http://energetskaizkaznica.si/.