ENFORCE MREŽA

ENFORCE mreža energetskih preglednikov

Na podlagi izraženega interesa za članstvo ter dokazil o strokovni usposobljenosti kandidatov (izpolnjene Vloge za prijavo v ENFORCE mrežo), podpisa etičnega kodeksa o delovanju mreže in odobritve nacionalnega strokovnega odbora na nacionalni ravni poteka oblikovanje mreže strokovnjakov, ki so strokovno usposobljeni za kakovostno izdelovanje energetskih pregledov in energetsko svetovanje. Ta strokovna mreža v osnovi podpira delovanje klicnega centra, zagotavlja pa tudi izvajanje dodatnih energetskih analiz po dogovoru z občani.

Za včlanitev v ENFORCE mrežo mora kandidat, poleg z Vlogo za prijavo izpolnjenih dokazil o strokovni usposobljenosti, izpolnjevati sledeče pogoje:                                                               –   arhitekturna ali tehnična smer izobrazbe vsaj 1. bolonjske stopnje (ali po starem šolskem sistemu najmanj visokošolski strokovni  program – 6/2 raven),                                                 –   najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju energetske učinkovitosti stavb.

Nacionalni strokovni odbor ENFORCE sestavljajo naslednji strokovnjaki:                                –   Erik Potočar, Ministrstvo za gospodarstvo,
– mag. Boris Selan, strokovnjak za področje energetske učinkovitosti in ocenjevanje projektov URE,
–   Matjaž Malovrh, ENSVET, energetski svetovalec, strokovnjak za energetsko svetovanje za občane,
–   mag. Miha Praznik, GI ZRMK, strokovnjak za energetske preglede stavb,
–   dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK, vodja projekta ENFORCE, področje energetskih izkaznic.

S klikom na Mrežo energetskih preglednikov lahko izveste osnovne informacije o trenutno aktivnih članih ENFORCE mreže energetskih preglednikov.                                             Mreža energetskih preglednikov

V kolikor izpolnjujete formalne izobrazbene pogoje za včlanitev v ENFORCE mrežo energetskih preglednikov, pošljite izpolnjeno Vlogo za prijavo v ENFORCE mrežo. Kot prijavitelj odgovarjate za resničnost posredovanih podatkov.                                             Vloga za prijavo v ENFORCE mrežo