O konvenciji

Comments Off on O konvenciji

Konvencija županov je prostovoljni dogovor sodelujočih občin, s katerim se te zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije dosegle in presegla cilje podnebno-energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2.

 

Občine, podpisnice Konvencije županov, se zavežejo, da bodo oblikovale Akcijski načrt trajnostno oskrbo z energijo (angl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) in z njegovo postopno izvedbo do leta 2020 dosegle 20 in več odstotno znižanje izpusta CO2, pogojenega z rabo energije v občini.

 

Do sedaj je h Konvenciji županov pristopilo že 2753 evropskih občin. V Sloveniji sta zavezo županov podpisali dve občini: Ljubljana (2009) in Velenje (2010). Trenutno deset novih slovenskih občin pristopa h konvenciji, prva podpisnica je med njimi pa je občina Vransko (2011).

 

Informacijska gradiva o Konvenciji županov v slovenščini:

Comments are closed.