Domov

Comments Off on Domov

                    

Zadnje informacije:

 

Da bi spodbujali izmenjavo izkušenj med občinami, ki so se zavezale trajnostnemu ravnanju z okoljem in energijo, je 12.julija 2011 na Gospodarskem razstavišču potekala:


2. strokovna delavnica:
KONVENCIJA ŽUPANOV IN POSTOPKI ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO OSKRBO Z ENERGIJO (SEAP),

 

ki jo je organiziral GI ZRMK. S klikom na delavnico si lahko ogledate program delavnice, ter vsebino predavanj.


 

 


Kaj je projekt Come2Com?

 

Konvencija županov predstavlja s prostovoljno zavezo občin za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov kakovostno nadgradnjo obveznih lokalnih energetskih konceptov (LEK).Do sedaj je 2827 evropskih občin že pristopilo k tej iniciativi Evropske komisije.

 

Projekt EIE Come2CoM (2010-2012) je namenjen promociji Konvencije županov in širšemu vključevanju slovenskih občin v omenjeno iniciativo Evropske komisije. V ta namen v okviru projekta zagotavljamo občinam informacijsko podporo pri vključevanju in strokovno pomoč pri izdelavi akcijskega načrta za trajnostno oskrbo občine z energijo (SEAP). S tem dokumentom si občine v prvem letu po podpisu Konvencije začrtajo svojo pot do najmanj 20% zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2020.

Comments are closed.