Strokovna delavnica projekta Come2Com, Ljubljana, 12.julij 2011

Comments Off on Strokovna delavnica projekta Come2Com, Ljubljana, 12.julij 2011

Podpora občinam pri pristopu h Konvenciji županov in zmanjševanju izpustov CO2

 

Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo

 

PROGRAM (vabilo)

 

Ljubljana, 10. marec 2011, dvorana Urška na Gospodarskem razstavišču


09:00 – 09:30 Registracija udeležencev
Od LEK-a do SEAP-a
09:30 – 09:45 KONVENCIJA ŽUPANOV – izziv ta slovenske občine – pdf
dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
09:45 – 10:15 KAKO IZDELAMO SEAP – pdf
Primož Krapež., Gradbeni inštitu ZRMK
10:15 – 10:45 IZKUŠNJE LJUBLJANE PRI PRIPRAVI LEK-a in SEAP-a – pdf
Alenka Loose, Nataša Jazbinšek – Seršen
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja
10:45 – 11:15 Razprava in odmor za kavo
IEE INTENSE – CELOVIT PRISTOP K ENERGETSKI UČINKOVITOSTI V OBČINI
11:15 – 11:30 PROJEKT INTENSE: PRISTOP, DEJAVNOSTI IN REZULTATI – pdf
Blanka Koron, REC Slovenija
11:30 – 12:00 IZKUŠNJE PROJEKTA INTENSE IN PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO OSKRBO Z ENERGIJO  – deležniki in procesi – pdf
Andrej Klemenc, REC Slovenija
12:00 – 12:20 KAKO SE LOTITI PRENOVE OBČINSKE STAVBNE KULTURNE DEDIŠČINE – IZKUŠNJE IN PRIPOROČILA NA OSNOVI ZASNOVE PRENOVE MESTNE HIŠE NA PTUJU – pdf
Robert Novak, Mestna občina Ptuj
Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo
12:20 – 12:30 Razprava
POTENCIALI LOKALNE SAMOOSKRBE – pdf
Henrik Gjerkeš 
TRAJNOSTNI IZZIVI V OBČINI – primeri dobre prakse
12:30 – 12:50 LEK in SEAP – IZZIV ZA MESTNO OBČINO PTUJ – pdf
dr. Janez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEA
12:50 – 13:20 Odmor in prigrizek
13:20 – 13:50 JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINAH, IZZIVI IN PRILOŽNOSTI – IEE SOLI – pdf
mag. Miha Tomšič, Anja Glušič, Gradbeni inštitut ZRMK
13:50 – 14:20 ENERGIJSKA PRENOVA JAVNIH STAVB – V TEORIJI IN PRAKSI – pdf
mag. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK
14:20 – 14:50 PRIMERI DOBRE PRAKSE OBČINSKIH PROJEKTOV URE in OVE IN NJIHOVA VLOGA V SEAP – pdf
dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje – EnergaP
14:50 Razprava

Comments are closed.