Zanimive povezave

Comments Off on Zanimive povezave

ManagEnergy delavnica, Maribor

 

ManagEnergy je tehnična podpora programa Intelligent Energy – Europe (IEE), katere cilj je pomagati akterjem iz javnega sektorja in njihovim svetovalcem, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na lokalni in regionalni ravni. S pomočjo Energy Agency of Podravje (EnergaP) in Mestne občine Maribor, je 21.junija ManagEnergy v Mariboru organiziral delavnico z naslovom:

SEAP Development & Financing: Energy Management, Structural Funds and ESCO Utilisation in the Municipal Building Sector

Cilj delavnice je bil izobraževati udeležence na naslednjih področjih:

  • Energetsko načrtovanje, vključno s pripravo Konvencije županov (Covenant of Mayors) SEAP in nacionalnih energetskih konceptov
  • Energetski monitoring
  • Zagotavljanje svetovanja in usposabljanja za delo z ESCO in uporabo Strukturnih in Kohezijskih skladov za projekte energetske učinkovitosti

 

 

Program delavnice

 

Prezentacije delavnice:

 

1.del: Training Session on Energy Planning

 

2.del: Financing Mechanisms for Energy Efficiency Actions in Public Buildings

 

3.del: Good Practices in Energy Management

 

Slika z delavnice:

Comments are closed.