O projektu

Comments Off on O projektu

Projekt EIE come2CoM je bil zasnovan na pobudo Evropske komisije, da bi na nacionalni ravni podprl pridružitev občin Konvenciji županov. Sredi leta 2010 je skupina 12 projektnih partnerjev iz držav EU pričela z izvajanjem dvoletnega projekta IEE Come 2CoM – Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo – spodbujanje pristopa h Konvenciji županov. Projekt IEE Come2CoM poteka v obdobju junij 2010 – maj 2012, pod koordinacijo B. & S.U. (Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH) iz Berlina, medtem ko je slovenski partner Gradbeni inštitut ZRMK. Projekt delno sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, slovensko sodelovanje pri projektu sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo.


Namen projekta je nuditi občinam podporo pri vključitvi v iniciativo Evropske Komisije Konvencija županov (spletna stran Covenant of Mayors; http://www.eumayors.eu/ ). Občine se bodo tako lahko seznanile z izkušnjami in potrebnimi koraki, ki sledijo podpisu Konvencije županov, zlasti gre pri tem za določitev stanja izhodiščnih emisij (BEI) in pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki mora biti dokončan v letu po podpisu zaveze županov.


Slika 1: Občinske aktivnosti, ki sledijo iz obveznosti Energetskega zakona, občine ob podpori projekta IEE Come2CoM nadgrajujejo z ambicioznimi cilji na področju zmanjšanja emisij CO2 v okolju enako mislečih občin združenih v iniciativi Konvencije županov.


V projektu bo organizirano druženje občin na nacionalni ravni kot tudi mednarodna izmenjava konkretnih izkušenj med partnerji in občinami iz 11 sodelujočih držav. Občina se lahko v okviru projekta odloči za podpis prostovoljnega sporazuma o zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do 2020 s pomočjo učinkovite rabe in trajnostne oskrbe z energijo. Ob strokovni podpori partnerjev projekta EIE come2CoM pa tudi izdela Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP).


V projektu je predvideno:

 • Podrobnejše sodelovanje z 20 občinami v obliki dveh delavnic v prvi polovici leta 2011, ki bodo povezovale bolj izkušene občine, stare podpisnice Konvencije in nove pristopnice:
 • Delavnica: Kako določimo izhodiščne emisije CO2 ?
  Delavnica : Kako pripravimo SEAP ?
 • Podpora / mentorstvo 2 občinama pri izvedbi SEAP – Strateškega načrta za trajnostno oskrbo z energijo(v obsegu 20 delovnih dni)
 • Dostop do prevedenih EU gradiv Konvencije županov
 • Publiciranje in promocija občin podpisnic Konvencije županov
 •  

   

  Občina Vrhnika je na natečaju portala Energetika.net En.občina 010 (jeseni leta 2010) prejela nagrado, ki jo je podelil Gradbeni inštitut ZRMK, v obliki vključitve občine v projekt EIE come2CoM in s tem podpore pri podpisu Zaveze županov in izdelavi Akcijskega načrta za trajnostno energijo.

  Slika 2: Občine lahko pričakujejo podporo projekta EIE come2CoM od zgodnjih korakov do zaključka priprave Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) (Vir: Gradbeni inštitut ZRMK).

  Comments are closed.