Episcope

Projekt EPISCOPE, sofinanciran preko programa IEE, vključuje 17 projektnih partnerjev iz 16ih evropskih držav ter enega pridruženega partnerja. Ključni cilj projekta predstavlja analizo scenarijev energetske učinkovitosti stanovanjskega fonda na nacionalni in lokalni ravni. Dodatno analizo možnih prihrankov energije in ovrednotenje stanovanjskega fonda glede na zahteve okolijske zakonodaje. Posamezni rezultati analiz scenarijev so prikazani v ločenih poglavjih za stanovanjski fond v občini Kočevje in nacionalni stanovanjski fond.
Na prvi pogled se zdi, da je pridobivanje natančnih podatkov o rabi energije v stavbah sekundarnega pomena primerno le za podlage v okviru različnih strokovnih razprav. V okviru projekta EPISCOPE je bil poudarek podan ravno na področje pridobivanja kvalitetnih podatkov o stavbnem fondu. Konzorcij projekta je mnenja, da so ravno kakovostni in zanesljivi podatki ključni pri oblikovanju učinkovitih razvojnih strategij na področju varovanja okolja. Brez zanesljive baze podatkov, celotna razprava nima trdne osnove. Razpolaganje z zanesljivimi podatki pa je težava, s katero se srečuje večina podatkovnih baz stavbnega fonda v Evropi.

Monitoring stanovanjskega stavbnega fonda mora zagotoviti bistvene podatke, kot so podatki o rabi energije in podatki o izvedbi tehničnih ukrepov na področju energetske učinkovitosti. Na nacionalni ravni so danes na voljo podatki o končni rabi energije in strukturi energentov za različne sektorje (vključno z gospodinjstvi). Te podatke se lahko uporabi za vrednotenje energetskih bilanc in za določitev ravni izpustov toplogrednih plinov. Za natančnejšo obravnavo stavbnega fonda, pa ti podatki niso dovolj. Z golimi podatki o rabi energije, ne moremo natančno določiti razlogov za prihranek energije, kar posledično onemogoča spremljanje razvoja in vrednotenje učinkovitosti posameznih ukrepov. Že samo zaradi ne najbolj natančnega postopka normiranja vremenskih podatkov, je težko ovrednotiti kratkoročne učinke posameznih ukrepov. Bistvenega pomena na tem mestu predstavlja kombinacija podatkov o izvedbi tehničnih ukrepov in podatkov o rabi energije.

Konzorcij

1 IWU Institute for Housing and Environment Germany
2 BPIE Buildings Performance Institute Europe Belgium
3 ZRMK Building and Civil Engineering Institute ZRMK Slovenia
4 SBi Danish Building Research Institute, Aalborg University Denmark
5 AEA Austrian Energy Agency Austria
6 BRE Building Research Establishment Ltd United Kingdom
7 NOA National Observatory of Athens Greece
8 VITO Flemish Institute for Technological Research Belgium
9 POLITO Politecnico di Torino – Department of Energy Italy
10 STU-K STU-K Czech Republic
11 Energy Action Energy Action Limited Ireland
12 BME Budapest University of Technology and Economics Hungary
13 IVE Valencian Institute of Building Spain
14 CUT Cyprus University of Technology Cyprus
15 DUT Delft University of Technology Netherlands
16 Pouget Pouget Consultants France
17 NTNU Norwegian University of Science and Technology Norway