Zakaj?

Tipologijo stavb lahko uporabljamo za:

1.     Za energetsko svetovanje
Tipologijo stavb bo preko spleta lahko uporabljal lastnik stavbe sam ali pa s pomočjo svetovalca v energetski pisarni. Tipologija stavb služi kot izhodišče pri energetskem svatovanju. Svetovalec lastniku stavbe na podobni stavbi predstavi glavne energetske lastnosti stavbe, možne varčevalne ukrepe in njihov učinek. Poleg tega se bo tipologijo lahko uporabljalo za testiranje programske opreme svetovalcev.

2.     Za oceno lokalnega stavbnega fonda
Za stanovanjske fonde, občinske uprave in upravnike večstanovanjskih stavb je tipologija stavb orodje za oceno energijske kvalitete fonda, s katerim upravljajo. S pomočjo tipologije lahko pridobijo mnogo informacij o posameznem tipu stavbe, ki jih nato projicirajo na celoten fond.

3.     Za oceno stavbnega fonda na nivoju države
Nacionalna tipologija stavb se lahko uporabi za modeliranje energijske porabe stanovanjskih stavb posamezne države. Za to so potrebni dodatni podatki:

  • število posameznih tipov stavb in vgrajenih sistemov (frekvenčne porazdelitve)
  • obseg že izvedenih energijsko učinkovitih prenov
  • merjena poraba energije stavbnega fonda (za primerjavo z izračunanimi vrednostmi)

4.     Sodelovanje strokovnjakov
Strokovnjaki držav vključenih v projekt:

  • Uporaba nacionalne tipologije stavb za namene kot so energetsko svetovanje, energijska ocena stavbnega fonda, izračun potencialnih prihrankov.
  • Sodelovanje v nacionalni svetovalni skupini TABULA, svetovanje pri razvoju nacionalne tipologije stavb.
  • Udeležba na delavnicah znotraj projekta TABULA.

Strokovnjaki iz držav, ki niso vključene v projekt:

  • Uporaba strukture TABULA za razvoj nacionalne tipologije stavb in njene uporaba.
  • Vzdrževanje nacionalne tipologije stavb.
  • Udeležba na mednarodni delavnici TABULA pozimi 2012 na Dunaju.