Kako lahko sodelujem?

Nacionalna svetovalna skupina (national advisory group)

Gradbeni inštitut ZRMK je slovenski partner projekta EIE Tabula, kjer bomo v naslednjih treh letih oblikovali tipologijo stavb z vidika njihovih gradbenih in energijskih lastnosti.

Na podlagi poznavanja tipičnih skupin stavb bomo lahko

– po eni strani zanesljiveje predvidevali dinamiko energijske prenove obstoječega stavbnega fonda

– po drugi strani pa strokovno podprli energetsko izkaznico stavbe in

– tipizirali nasvete na področju stroškovno učinkovitih ukrepov za energijsko prenovo stavb.

S pismom podpore je projekt podprlo poleg nekaterih tujih inštitucij tudi naše Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga svetovalne skupine je  predvsem informativno posvetovalne narave, saj želimo, da bi bilo naše delo čim bolj usklajeno z drugimi tekočimi projekti na tem področju  in da bi bila tako izdelana tipologija stavb uporabna za čim več namenov.

Po uvodnih pogovorih predvidevamo da bo svetovalna skupina projekta EIE TABULA sestavljena iz okoli 8 članov iz različnih področij.

Ministrstvo za okolje in prostor: Saša Galonja

Ministrstvo za gospodarstvo: Boris Selan, Erik Potočar

Inštitut Jožef Stefan: Andreja Urbančič

Energetski svetovalec: Matjaž Valenčič

Geodetska uprava: Erma Pogorelčnik, Uroš Mladenovič

Informa Echo: Rajko Dolinšek

Rezultati projekta bodo na voljo vsem, sodelovanje v svetovalni skupini pa še posebej  ponuja možnost usmerjanja strokovnega dela v tista področja, kjer smo že do sedaj preteklosti zaznali strokovni primanjkljaj (npr. energijsko učinkovita prenova stavbnega fonda).

Delo svetovalne skupine bo potekalo:

– en sestanek letno,

– korespondenca preko elektronske pošte in telefonskih razgovorov.

Vabimo vas, da se pridružite svetovalni skupini projekta EIE TABULA.