Strokovna delavnica projekta Come2Come, Ljubljana, 10.marec 2011

Comments Off on Strokovna delavnica projekta Come2Come, Ljubljana, 10.marec 2011

Podpora občinam pri pristopu h Konvenciji županov in zmanjševanju izpustov CO2


Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo


PROGRAM


Ljubljana, 10. marec 2011, dvorana Urška na Gospodarskem razstavišču


09:30 – 10:00 Registracija udeležencev
10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor
predstavnik Ministrstva za gospodarstvo
10:10 – 10:45 Kaj je Konvencija županov, katere obveznosti prinaša (akcijski načrt SEAP) in kakšno podporo občinam zagotavlja projekt EIE Come2CoM pdf
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:45 – 11:15 Lokalni energetski koncept (LEK) kot obveznost in priložnost za nadgradnjo v koncept trajnostne oskrbe z energijo (SEAP)pdf
Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str., GI ZRMK
11:15 – 11:45 Prispevek občin pri doseganju ciljev podnebno energetske politikepdf
mag. Stane Merše, mag. Boris Sučič, IJS
11:45 – 12:15 ODMOR
12:15 – 12:45 Energetsko učinkovita javna razsvetljava – projekt EIE ESOLi pdf
Marko Bizjak univ.dipl.inž.el., Javna razsvetljava Ljubljana
12:45 – 13:15 Energetski menedžment MO Velenje – pot do Konvencije županovpdf 1, pdf 2
Boštjan Krajnc, univ.dipl.inž.str., Energetska agencija KSSENA
13:15 – 13:45 Možnosti financiranja občinskih projektov okolju prijaznejših tehnologij URE in OVEpdf
dr. Henrik Gjerkeš, vabljeni predavatelj
13:45 – 14:15 Razprava

Comments are closed.